Sprache auswählen

Brněnská Výškovnice

Autorem a udržovatelem projektu Brněnská Výškovnice je Tábornický klub Korýši (jako určitý protiklad názvu Měkkýši). Klub vznikl jako tábornický klub České tábornické unie koncem roku 1997. Sdružuje několik kdysi mladých lidí se zájmem o vše možné, zejména přírodu, turistiku, pořádání společenských akcí v přírodě, smyslem pro humor a také kladným vztahem k Brnu. Většina z jeho členů bere členství v klubu jako volnočasovou záležitost a jejich činnost je časově proměnlivá.

Brněnská výškovnice 216 - 1491 m n.m.

Myšlenka vytvořit tento projekt vznikla z původního,  podstatně skromějšího záměru uspořádat několik výletů z Brna na body brněnské výškovnice v roce 2002. Z důvodu neshod o provedení těchto výletů pro veřejnost přišel na řadu i návrh výlety nechat na samostatnosti účastníků a kontrolu účasti provést zavedením vrcholových knih na jednotlivých vrcholech.

Po půdruhém roce příprav byla akce zahájena 1. ledna 2004. O její chod se průběžně stará zhruba 6 lidí. Je zde třeba také uvést dík všem nekorýšským spolupracovníkům za pomoc při organizaci této akce.

Definice

Výškovnicí vztaženou k nějakému bodu nazveme množinu všech vrcholů (návrší, kopců, hor ...), které jsou nejvyšší v nějakém jeho okolí. Můžeme však také říct, že ji tvoří právě ty vrcholy, které jsou nejbližší o své nadmořské výšce k tomuto bodu.

V případě brněnské výškovnice je vztažným bodem morový sloup na Náměstí Svobody v Brně. Vrcholy splňující výše uvedenou podmínku leží i za hranicemi republiky, ale omezujeme se pouze na ty, které se nacházejí v České republice.

 


Aktivitäten

Brněnská Výškovnice

Adresse

60200 Brno
Jihomoravský kraj
Tschechien
Telefon
605822228
Webseite
E-Mail