Choose a language

Novosti na poti Juliana Trail: 4 etape + žigi

Ob vse bolj množičnem obisku, ki smo ga deležne tudi destinacije v Julijskih Alpah, se večkrat vprašamo, kje je tista zgornja meja vzdržnosti, koliko obiskovalcev območje še lahko prenese in predvsem, kako bomo ohranili prednosti okolja. Želimo si, da območje ostane prebivalcem prijeten kraj za bivanje in obiskovalcem neusahljiva oaza prijetnih presenečenj. Le na tak način bodo tudi prihodnje generacije lahko živele od turizma.

Lokalne turistične organizacije se vedno bolj posvečamo trajnostnemu upravljanju turističnih destinacij, s promocijo nagovarjamo odgovorne popotnike, na področju prometa pa neumorno spodbujamo javni prevoz in iščemo ter uvajamo trajnostne rešitve.

V strategijah in konkretnih nalogah turističnih organizacij se vse bolj izraža celosten pristop do izboljšanja kakovosti prepleta glavnih temeljev turizma: prostora, obiskovalcev in prebivalcev.

Najbolj smo ponosni na sodelovanje občin znotraj Julijskih Alp. Eden pomembnih korakov k uresničevanju skupnih ciljev je bil leta 2015 sprejet Razvojni načrt UNESCO MAB območja Julijske Alpe kot turistične destinacije. V letošnjem letu smo ga nadgradili z noveliranim dokumentom, ki predstavlja pomemben organizacijski model za upravljanje trajnostne in uravnotežene rasti Biosfernega območja Julijske Alpe (BOJA).

Podrobnosti o poti Juliana Trail

Nove 4 etape poti Juliana Trail

Eden izmed naših pomembnih skupnih produktov je daljinska pohodniška pot Juliana Trail. Pot po eni strani povezuje destinacije v Julijskih Alpah in po drugi v praksi uveljavlja načela, na katerih želimo graditi našo turistično ponudbo.

Nahajamo se v negotovih časih, ki za turistično panogo gotovo niso rožnati. Številne omejitve na račun epidemije koronavirusa nas hitro lahko zavedejo in ob prizadevanjih za rešitev turističnega gospodarstva bi prav lahko hitro skrenili iz poti, ki smo jo zasnovali na podlagi izkušenj in tehtnega premisleka. Juliana Trail tudi z dodatki sledi viziji trajnostnega razvoja destinacij ter doživljanja naravne in kulturne dediščine. Kljub vsem posledicam koronavirusa, ki jih bomo v turizmu še dolgo čutili, vztrajamo in želimo gostom ponuditi najboljše iz naših destinacij, lokalnemu prebivalstvu pa s tem tudi priložnost za razvoj, ustvarjanje in širitev svoje ponudbe.

Od otvoritve v letu 2019 so pot prehodili številni pohodniki. Doživela je dobre odzive doma in po svetu, kar nam vedno znova potrjuje, da smo na pravi poti. 

Osnovni krog pohodnikom omogoča, da na 270 kilometrih skozi 16 etap obkrožijo Julijske Alpe, in hkrati ostanejo v spoštljivi razdalji od zaščitenega in občutljivega visokogorja. Na tak način razbremenjujemo vsako leto bolj oblegan gorski svet. V pozni pomladi, ko na vršacih in po gorskih dolinah še poležava sneg, nas ob poti Juliana Trail pričakuje brstenje drevja, pisani cvetoči travniki, visoke živahne vode in izjemni razgledi.

Lani smo pot nadgradili z dodatnimi štirimi etapami, ki alpskemu krogu dodajo rahel pridih mediterana. Prav te dodatne etape, ki pohodnika vodijo do slikovite vinske pokrajine Goriških Brd, dokazujejo neločljivo povezanost Julijskih Alp z Jadranskim morjem.

O razlogih za dodatne etape je koordinator skupnosti Julijskih Alp Klemen Langus povedal:

»Najprej zato, ker sta Brda in Kanal partnerski občini skupnosti Julijskih Alp. Že v sami zasnovi Juliane Trail smo pred leti sklenili, da bomo osnovnemu krogu dodajali dodatne poti, ki bodo osnovni krog še obogatile. Osnova pot ostaja bistvo. S tem prvim odsekom proti Brdom pa Juliana dobiva dodatne krake, oziroma neke vrste pristopne poti do Juliane Trail. Gotovo to tudi ne bo edina, gotovo bodo v prihodnjih letih nastali še dodatni tovrstni kraki, ki bodo seveda podpirali samo vsebino osnovne zasnove poti in bodo kot taki morali izpolnjevati tudi določene kriterije.«

Za zbiratelje: 24 žigov na poti

Povod za odločitev, da po etapah poti Juliana Trail postavimo žige, je izjemen obisk v lanskem letu in močno zaznano povpraševanje po zbiranju žigov, ki so često del tovrstnih doživetij. Po celotni poti je tako moč nabrati 24 žigov, praviloma enega na etapo, ponekod tudi dva. Na terenu so lokacije žigov označene s posebno tablico pri žigu. Le te pohodniki lahko zbirajo v dnevniku žigov, ki je del ponatisa vodnika.

Kdor bo zbral žige in dnevnik z žigi poslal na booking center v Bovec, bo dobil priložnostno diplomo in nagrado. Vodnik je na voljo na 25 prodajnih mestih, večinoma po Turistično informativnih centrih, najdete pa jo tudi v spletnih trgovinah nekaterih destinacij.

Vabljeni tudi, da se pridružite ljubiteljem poti Juliana trail, ki svoje izkušnje delijo v Facebook skupini Juliana Trail in ima že skoraj 7000 članov.  

Odgovoren za to vsebino
Julijske Alpe  Preverjen partner  Izbira raziskovalcev