Choose a language

Drugo varstveno območje

Drugo varstveno območje je osrednje območje z dopuščeno tradicionalno rabo naravnih virov zaradi izvajanja dejavnosti sonaravnega kmetijstva in gozdarstva ter trajnostnega gospodarjenja z divjadjo in ribami. Namenjeno je ohranitvi obstoječega stanja narave in kulturne dediščine vsaj v trenutni kakovosti ter preprečitvi vnosa novih obremenjujočih dejavnosti ter postopnemu doseganju namenov prvega varstvenega območja ob upoštevanju razvoja dopuščenih dejavnosti.

Velikost: 324,13 km²
Triglav National Park 
Author of this page
LogotipTriglav National Park
Zemljevid / Drugo varstveno območje
Interactive Map

Rules

Prosimo, da upoštevate vse lokalne napotke za varstvo narave
Prosimo, da ne hodite izven poti.
Prosimo, da ne kurite odprtega ognja.
Prosimo, da kampirate na označenih površinah.
Prosimo, da ne trgate rastlin.
Prosimo, da ne nabirate gob.
Prosimo, da ne nabirate kamnov in mineralov.
Prosimo, da ne puščate smeti.
Proismo, da imate psa na povodcu.
Prosimo, da vozite samo na dovoljenih poteh.
Prosimo, da se ne kopate v jezerih in potokih.
Prosimo, da jezdite samo na dovoljenih poteh.
  • Vsebina
  • Pokaži slike Skrij slike
Features
2D 3D
Karte in poti